عصرایران: نیکولای گوگول یک نردبان چوبی خواست، چاپلین حتی در لحظات آخر هم دست از شوخی برنداشت و با کشیشی که بر سربالین او حاضر شده بود مزاح کرد، چرچیل از خستگی مفرط خود سخن گفت و برنارد شاو از اینکه در حال یک تجربه جدید است خرسند بود.

مشاهیر جهان در موقع مرگ آخرین جمله ای که گفتند، چه بود؟

در زیر آخرین جمله ای که 14 نفر از مشاهیر پیش از چشم فرو بستن از جهان بر زبان آورده اند نقل می شود:

14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

آلبرت انیشتین: من کارم را همین جا به پایان رساندم

,14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ چهره مشهور,مرگ,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

 چارلز (پادشاه انگلستان ): مرگ من زیاد طول کشید، امیدوارم من را ببخشید

14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 بنیتو موسولینی: به سینه ام شلیک کنید

,14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ چهره مشهور,مرگ,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

 بتهوون : کمدی تمام شد

,14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ چهره مشهور,مرگ,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

چارلی چاپلین: در پاسخ به گفته کشیش درباره اینکه امیدوارم خداوند روح شما را قرین رحمت کند گفت: چرا نکند؟ هر چی باشه روح من مال خودشه!

,14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ چهره مشهور,مرگ,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

 وینستون چرچیل: ان قدر از همه چیز خسته شده ام که ..

,14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ چهره مشهور,مرگ,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

 آنتوان چخوف: خیلی وقت بود که شامپاین ننوشیده بودم

,14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ چهره مشهور,مرگ,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

 چه گوارا: شلیک کن ترسو، در نهایت فقط یک نفر را خواهی کشت

,14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ چهره مشهور,مرگ,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

گوته : کمی نور بیشتر می خواهم

,14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ چهره مشهور,مرگ,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

نیکولای گوگول: یک نردبان، یک نردبان چوبی بیاورید

,14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ چهره مشهور,مرگ,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

ویکتور هوگو : یک نور تاریک می بینم

14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

 کانت: این خوبه

,14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ چهره مشهور,مرگ,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

 جورج برنارد شاو : این هم برای من یک تجربه جدید خواهد بود

,14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ چه گفتند؟ چهره مشهور,مرگ,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

سلطان سلیمان (شاه عثمانی) : یک دست من را از تابوتم بیرون بگذارید تا مردم ببینند سلطانی چون من با دست خالی از دنیا می رود
تبلیغات