برترین ها: آینده‌نگر و قاضی است و هنگام کار تمام حواس خود را متوجه کارش می‌کند. برای رسیدن به آرزوهایش انگیزه و شوق فراوانی نشان می‌دهد. شخصیتی محکم و روحیه‌ای متعادل دارد و هیچ‌وقت از کسی کینه به دل نمی‌گیرد.

,شخصیت شناسی علی نصیریان علی نصیریان,بازیگر,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


دقیقا مثل کارشناسی می‌ماند که هنرچگونه زندگی کردن را به خوبی می‌داند. زندگی در یک مکان مشخص را دوست ندارد به همین دلیل همیشه دوست دارد، مکان زندگی‌اش را تغییر دهد.

همیشه عادت دارد با تواضع و مودبانه رفتار کند و این به دلیل تربیت مطلوبی است که داشته است. او به خوبی می‌داند، چگونه اعتماد دیگران را جلب کند و همیشه هم در این کار موفق است. گاهی بیش از حد احساساتی و گاهی بیش از حد بی‌رحم می‌شود.

عشق عمیق به فرزندانش دارد و تنها در مواقعی که احساس کند حقی از او خورده می‌شود واکنش نشان می‌دهد.

بیش از این، اگر موقعیتی را دیر یا سخت به دست می‌آورد به سرعت مایوس و ناامید می‌شد، اما حالا به شدت بر این باور است که حتما حکمتی در آن است. برایش سخت است که به‌راحتی تسلیم خواسته‌های دیگران شود و معمولا قولی به کسی نمی‌دهد.

هیچ چیز به اندازه آبرو و شخصیتش برایش اهمیت ندارد. حس داوری خوبی دارد و این صفت او را بیش از پیش بین دیگران عزیز می‌کند. صراحت و درستکاری از مشخصه‌های بارز چهره نصیریان همیشه محبوب است.
تبلیغات