برترین ها: خوش‌بینی او باعث می‌شود تا ناخوشی‌هایش را با لبخندی گرم پنهان کند. او در رهایی از مشکلات مهارت خاصی دارد  چون بر این باور است که زندگی را باید آسان گرفت و دقیقا به دلیل همین اخلاقش مورد حسادت دیگران قرار می‌‌گیرد.

,کورش تهامی چه جور شخصیتی دارد؟ کورش تهامی,بازیگر,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


از هر اتفاق تازه‌ای می‌ترسد، به‌شدت بررسی‌اش می‌کند، تا به نتیجه خوبی برسد. فرد خوش‌شانسی نیست و موفقیت‌هایش را با سختی و با تلاش زیاد به دست می‌آورد.

هوش و ذکاوتش او را وادار می‌کند که هرچیزی را به سادگی نپذیرد. اگر تجارت کند تاجری خبره از کار درمی‌آید. زندگی بی‌فراز و نشیب را دوست ندارد اما حاشیه و دغدغه‌ها هم زود کلافه‌اش می‌کند. افراط و تفریط در کارش نیست حفظ تعادل در خط سیر زندگی‌اش جایگاه ویژه‌ای دارد.

همیشه از یک رابطه خانوادگی یا دوستانه استوار حس خیلی خوبی می‌گیرد. تردیدها و دودلی‌هایش را هیچگاه بروز نمی‌دهد.

حرف زدن زیاد را دوست ندارد و سکوت و آرامش بهترین هدیه‌ای است که می‌توانید به او بدهید. پایبندی به قاعده و قانون‌ها از او فردی ساخته که وسواسش باعث می‌شود هرچند قدمی که به جلو می‌آید، چندگام به عقب هم برگردد.

حرف‌هایش بوی انتقاد می‌دهد و این اطرافیانش را می‌آزارد. اما در صورتی که اوضاع بر وفق مرادش باشد، آنقدر داستان‌های جالب و شنیدنی برای شما دارد که یک روز تمام انرژی‌اش را برای تعریف همه آنها به کار بگیرد. باادب است و برخورد دیگران برایش از هرچیزی مهم‌تر است.


تبلیغات