مجله ایده آل: آنها سالهای سال است که اطراف مهران مدیری حضور دارند. به عنوان نویسنده، دوست، بازیگر و بعضی مواقع طرفدار.

وقتهایی هم هست که این طرفداری تبدیل میشود به انتقادهای سبک و چه بسا سنگین که البته ما از آن باخبر نیستیم.

,نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

سیامک انصاری که سالها بازیگر ثابت مجموعه های  مهران مدیری است به همراه «خشایار الوند» و «امیر ژوله» نویسندگان ثابت آخرین کارهای مدیری در لوکیشن «ویلای من» به سؤالات ما پاسخ دادند تا شاید زاویه تازهای از این بازیگر-کارگردان محبوب ایرانی از لا به لای حرفهایشان بیرون بزند.

,نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

این گفت و گو تا آنجا که امکان داشت بی رودربایستی و صادقانه پیش رفت و مصاحبه شوندگان آنجایی که نمیشد ترجیح دادند در این زمینه حرفی به زبان نیاورند.

اما در همین حد هم مغتنم و خواندنی است، شاید ما به حوالی جعبه سیاه مدیری نزدیک شده باشیم.


سیامک انصاری: چگونه با مهران مدیری آشنا شدم


,نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


سیامک انصاری:
مهران مدیری قرار بود بعد از مجموعه 77 یک سرال  شروع کند اما باز برگشت به شکل آیتمی.

من 3 روز با آنها کار کردم و دیگر نرفتم. آن موقع از نمایش های آیتمی خوشم نمی آمد البته حالا پشیمانم.

یک مصاحبه هم داشتم با مهران در برنامه طنز 80 که مهران مدیری در آن بحث طنز و مجموعه های سال گذشته را نقد میکرد.


کار با مدیری باعث شد برای همیشه از ایران نروم

,نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


پاورچین اولین کاری بود که با مدیری انجام دادم، در حالی که قصد داشتم از ایران بروم.

باورتان نمی
شود اما من پشت دیوار لوکیشن پاورچین، ساعتها راه رفتم تا تصمیم بگیرم بمانم یا برای همیشه بروم و البته انتخابم ماندن بود.


نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها


یک چیز جالب هم بگویم؛ نقش سپهر در پاورچین را با بازیگران مختلفی تست زده بودند، از جمله مرحوم خسرو شکیبایی.

این پیمان قاسم
خانی بود که مرا برای این نقش پیشنهاد داد و حتی او به من زنگ زد که بروم با مهران صحبت کنم.

پاورچین شروع یک نوع کار بود که قبل از آن خود مهران هم آن را تجربه نکرده بود.


چرا سیامک انصاری همیشه در کارها همراه مهران مدیری است؟

,نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

الوند: شیوه انتخاب همکار مهران مدیری خاص خودش است.

او باید بتواند با آدمهایی که با آنها کار میکند در درجه اول دوست باشد؛ شاید سیامک بهترین بازیگر طنز نباشد.

در مدل مهران مدیری اول رفاقت مهم است و بعد کار میآید.

یک موقعیتهایی است که مدیری پیش خودش فکر میکند فلان بازیگر با وجود آنکه کارش درجه یک است اما نمیتوان پشت صحنهاش را تحمل کرد.

برعکسش هم هست؛ کارهایی بود که ما دوست نداشتیم بنویسیم اما چون مهران گفته انجام دادیم.

ژوله: در مورد سیامک، شناختش از طنز و هوشاش مهمترین ویژگیای است که باعث شده، انتخاب اول مدیری باشد؛ مثلا مدیری بعد از پاورچین در همه کارهایی که کرده فرد مورد نظرش برای نقش اول، سیامک بوده، حتی در مورد «مردهزارچهره» مهران مدیری دوست داشت سیامک انصاری «مسعود شصتچی» باشد.

,نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


الوند: اگر مدیری را فقط به عنوان کارگردان در نظر بگیریم رابطهاش با سیامک مثل رابطه کیمیایی است با وثوقی یا شکیبایی با مهرجویی؛ هر دو به عنوان کارگردان و بازیگر انگ هم هستند.

الوند: وقتی ما شروع میکنیم طرح اولیه را با مهران مطرح می‌‌کنیم؛ مثلا این یک روزنامهنگار است که قرار است تبعید شود به ناکجاآبادی به اسم برره.

مهران می‌‌گوید اینکه سیامک است.

یا در مرد هزارچهره که نقش اول یک آدم متوهم شهرستانی بود مهران آنجا هم سیامک را انتخاب کرد ولی این دفعه ما جلویش ایستادیم.

یعنی اگر فیالمثل سیامک به مسافرت رفته باشد، نقش سیامک را چه کسی بازی میکند؟

ژوله: خود مدیری


بهترین کار مدیری از نگاه بازیگران و نویسندگانش چه بود؟

,نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

سیامک انصاری: خدا ما را دوست داشت و دور هم جمع شدیم، همه ما با پیمان قاسمخانی.

به نظر ما اوج کار ما در شبهای «برره» بود؛ وقتی که همه چیز سر جای خود قرار داشت.

من نمیتوانم به عنوان کسی که در 99درصد سکانسهای شبهای برره حضور داشته از رضایتم بگویم.

از آن شکلی که بچهها مینوشتند و مهران کارگردانی میکرد.

آدم دیگر چه میخواهد؟

رضایتی که من در شبهای برره به دست آوردم برای خودم در حدی است که میتوانم به آن دلخوش باشم؛ یعنی بعد از این کار میتوانستم خودم را بکشم.

الوند: به نظرم اوج کار ما مرد هزارچهره بود؛ زمانی که شور و حال فوقالعادهای برای کار داشتیم، حال مهران هم خیلی خوب بود.

مهمترین ویژگی مهران مدیری چیست؟

 
نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
 
نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

خشایار الوند: مهمترین ویژگی مهران مدیری هوش است.

او دقیقا به وقتش متوجه میشود که مخاطب با چه کاری ارتباط برقرار میکند و آن کار را انجام میدهد. به جز این، او کاریزمای عجیب و غریبی دارد که توضیحدادنی نیست.

به قول حرفهایهای سینما دوربین دوستش دارد.

من قبلا هم گفتهام که مهران اگر بنشیند و اخبار هم بگوید آن بخش خبـری پــربینندهتـرین خواهد بود.

این ویژگیها را بعضیها داشتند. از این گونه آدمهایکاریزماتیک خیلی محدود داشتیم.

درمورد هوش مهران مدیری گفتم.

این هوش در مورد انتخاب همکار هم هست.

فقط کافی است او لحظهای با یکی از بازیگرانش بنشیند تا به بهترین انتخاب برای نقش برسد.

اصلا هنرش همین است؛ بهترین بازیها را از بازیگرها گرفته و بچههایی که با او کار کردهاند بهترین کارهایشان را با مدیری انجام دادهاند.

انگار که فتیله دست مهران است؛ مدیری است که میتواند جواد عزتی را تبدیل به سوپراستار کند.

این ویژگی که تشخیص بدهی این آدم چه چیز بامزهای دارد و دقیقا از همان استفاده کنی مختص مدیری است؛ همانطور که در نوشتن شوخیها و بحث تکنیکی هم خودش انتخاب میکند.

تنها مهران مدیری میتواند از این مخمصه رهایی یابد...

سیامک انصاری: مهران مدیری بودن، خیلی مشکل است؛ به خصوص در این فضا مهران مدیری فقط کارگردان قهوهتلخ بوده است اما هر اتفاقی افتاده یا خلفوعدهای شده، همه آن را از مدیری میخواهند یعنی بار همه مسئولیتها بر دوش اوست.

اصلا انگار تمام تماشاگران جز مدیری کس دیگری را نمیشناسند یعنی حضورش آنقدر پررنگ است که اصلا کسی به بقیه توجه ندارد.

من خودم فراری هستم از بودن در کانون توجهات اما این سنگینی را روی مهران احساس میکنم.

,نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

ژوله: الان هر کسی که بالا باشد. میخواهند او را بکشند پایین؛ همه حسادت و قضاوت میکنند.

قضاوتها سیاه و سفید است؛ یا با مایی یا برمایی. خیلی سخت است بتوانی جان سالم به در ببری.

کار به پلیس کشید

,نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها
,نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

چرا مهران مدیری فیلم سینمایی نساخت؟

انصاری: چه لزومی هست که بسازد؟

الوند: مهران مدیری کارگردان پلاتوست. سر قهوه تلخ در کوچه فرعیهای دارآباد میخواستیم یک سکانس از مهران و سیامک بسازیم که کار به پلیس امنیت کشید.

ژوله: یا سکانس مترو. نمیدانید چه محشری شد. مردم آنقدر دور مهران را میگیرند و شلوغ میکنند که نمیشود نمای بیرونی گرفت.

من فقط دوست دارم با او بازی کنم

,نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

سیامک انصاری: من بازیگر سینما نیستم و چند کاری هم که بازی کردم به دلیل لطف دوستان بوده و بس.

نکته این است وقتی من از کاری که دارم با این گروه انجام میدهم راضیام چرا باید مدل کارم را تغییر دهم؟

چرا من باید بروم کاری دیگر کنم و اساسا چه احتیاجی هست به این مسئله؟

برای همه ما کار کردن با مهران خیلی خیلی راحت است. علت اینکه او جمع حفظ میکند، همین است.

بچهها هم البته کار سختی در پیش دارند؛ مثلا شخصیتپردازیها و کاری که باید دربیاید.

اما با مهران همه چیز سادهتر پیش میرود چون او خوب برخورد میکند.

ما طی کار پیشنهادهایی هم داریم و خیلی زود هم به نتیجه میرسیم؛ حقیقتا چیزی به اسم «کلکل» بین ما وجود ندارد.

ما سایه‌‌ای نداریم. همه ما جمع میشویم، یک کاری انجام میدهیم و یک نفر هم هست که کار را هدایت میکند.

خود من اگر بخواهم کاری را انجام دهم، میدهم ولی در حال حاضر از اینی که هستم خیلی راضیام.

نفر دوم شدن یا نشدن اصلا در اعتقادات من وجود ندارد.

به نظر من تغییر این فضا احمقانه است. ما یک تیم هستیم که کارمان جواب میدهد؛ چرا باید عوضش کنیم؟

من بعد از این کارهایی که کردهام، کجا میخواهم بروم، به کجا! با چه تیمی!

بیایم همه بچهها را ببرم و بگویم همین، برویم سریال بسازیم؟ این چه کاری است؟ همین کار را داریم میکنیم.

خندههای بیامان در ضبط

,نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

مهران مدیری با خندههای تو سر صحنه چه کار میکند سیامک؟

سیامک: خودش بیشتر از من میخندد. یک وقت است که میبینی 22 نفر پشت دوربین دارند میخندند.

خندیدن من در خیلی مواقع اجتنابناپذیر است.

در همین کار قهوه تلخ در 48 ساعت اولی که جواد عزتی و هادی کاظمی آمدند جلوی دوربین، من نمیتوانستم خودم را کنترل کنم.

بنابراین رفتم پیش مهران و گفتم نمیتوانم بازی کنم و امکان ندارد جلوی اینها ادامه دهم.

هادی وقتی حرکت میکرد در استایل پیرمردی میگفت یکی از بستگان ما پیرمردی است که وقتی راه میرود از دهانش صدای توفان درمیآید (میخندد) اینطور که تعریف میکنم ممکن است بینمک به نظر برسد اما وقتی میرویم و در موقعیت کار قرار میگیریم و جهانگیر تو را وادار میکند که با غلت زدن جایش را گرم کنی و در همین حین داستان هم بگویی، نمیتوانم خودم را کنترل کنم.

مدیری آیا هنوز تاثیرگذار است؟

,نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

این نظریه که میگویند مدیری در بین 20 شخصیت مهم هنری ایران است را قبول دارید؟

الوند: ممکن است ضریب نفوذ مهران کم شده باشد اما هنوز هم وقتی می‌‌گوید کپی نکنید مردم کپی نمی‌‌کنند.

قبول دارید این نفوذ کمتر شده؟

ژوله: بدترین اتفاق تغییر رسانهای قهوه تلخ از تلویزیون به شبکه نمایش خانگی بود که ریسک خیلی بزرگی بود.

همین توفیق قهوه تلخ را چه کس دیگری میتوانست رقم بزند؟

برخورد مهران مدیری و سیامک انصاری در خیابان با مردم

آیا مهران مدیری آدم گوشهگیری است؟

سیامک: من از این زاویه به سؤال شما نگاه نمیکنم. به نظر من کنار آمدن و هندل کردن این همه احساسات واقعا راحت نیست.

الوند: یک مثال به ذهنم رسید؛ تصور کنید سیامک انصاری با عجله بخواهد وارد بانک شود، یک نفر جلویش را بگیرد و از او سؤال کند.

سیامک آدمی است که حتما میایستد و به آن سؤال جواب میدهد.

بعد همین سیامک یک چهارراه جلوتر ممکن است سر رانندگی با یک نفر درگیر شود و بدترین توهینها را کند اما مهران آدمی است که نه جلوی بانک میایستد و نه درگیر میشود.

سیامک خودش است ولی مهران مجبور است خودش نباشد.

چرا مدیری با تیم ساعت خوش دیگر کار نمیکند؟!

,نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

ژوله: اینکه چرا بعضی از بازیگرهای دوره اول طنز مثل عطاران، شفیعیجم و جواد رضویان فعلا با مهران مدیری کار نمیکنند سؤال درستی نیست چون به هر حال بخش مهمی از این دوری به شرایط کاری برمیگردد.

همه این آدمها برای خودشان ژنرالی شدند و دارند کار خودشان را انجام میدهند اما به فراخور هروقت که لازم بوده دوباره کنار هم هستند.

مثلا یک طرحی بوده که قرار بود رضا عطاران کارش را انجام دهد؛ عطاران عقیده داشت کار را خود مهران مدیری کارگردانی کند اما مهران هم دوست داشت جلوی دوربین عطاران بایستد.

داستان فلج شدن صورت سیامک انصاری در قهوهتلخ

,نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

اگر بازیگران ممتازی که در این سالها با مهران مدیری کار کردند در کارهای اخیر هم حضور داشتند آیا نقش شما کمرنگ نمیشد آیا اساسا این خوشایند شما نیست که انتخاب اول مهران مدیری هستید؟

سیامک انصاری: این حرفی که شما میزنید اصلا چیز خوبی نیست. تحمل این سختی و فشار طاقتفرساست.

سر قهوه تلخ من چند عارضه عجیب و غریب برایم به وجود آمد. نصف صورت من فلج شد.

قهوه تلخ یک ماه و نیم خوابید تا عضلات صورتم دوباره خودشان را بازسازی کنند و به حالت عادی برگردند.

چطور این اتفاق افتاد؟

به من گفتند این به دلیل ضربات باتومی است که مهدی ناطقی به من زده.

باتومها اسفنجی بوده و در زمستان سفت شده بودند و همین باعث شد صورتم فلج شود. البته به خاطر سختی و فشار کار هم بود.

تفاوت سیامک انصاری با رضا شفیعیجم از لحاظ بازیگری

ژوله: اساسا در بازیگری کارهای طنز دو جور ایفای نقش وجود دارد؛ بعضیها اکشن کارند، بعضیها ریاکشنکار.

مثلا رضا شفیعیجم، جواد رضویان یا جواد عزتی قهوه تلخ اکشن کار هستند. اینطور بازی کردن را مردم دوست دارند و حسش را میگیرند.

بنابراین در سریالهای مهران مدیری، سیامک انصاری آن بازیگر طنز محبوب نیست ولی به دلیل جنس بازی باعث میشود اکشنکار دیده شود.

سیامک: منظور ژوله این است که من پاس تودر می‌‌دهم.

عکس یادگاری که در تلفن همراهم است

,نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

سیامک: یکبار رفتم اداره گذرنامه، دم در یک سرباز گفت بیا با هم عکس یادگاری بیندازیم.

دوربین فوجی یکبار مصرف داشت؛ یک عکس گرفتیم و بعد من به او پیشنهاد دادم میخواهی عکس بیشتری بگیریم؟

قبول کرد و با تلفن همراه من یک عکس انداختیم.

بعد از آن خیلی مودب خداحافظی کردیم و رفتیم. من هنوز آن عکس را در گوشیام دارم اما آن دوست سرباز در آن لحظه به من نگفت که برایش بفرستم یا ایمیلی، چیزی به من نداد؛ بنابراین عکس یادگاری من با ایشان در تاریخ ثبت شد.

چرا محمدرضا هدایتی در پروژه «ویلای من» نیست؟

,نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها
 
,نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

شایعات زیادی درباره دلایل قطع همکاری بعضی بازیگرها با مهران مدیری شنیده میشود؛ مثلا بیژن بنفشهخواه در همین کار آخری.

آیا مهران مدیری خیلی مقید به وقت و نظم و این‌‌چیزهاست؟

الوند: خدا را شکر در مورد وقت هیچ مشکلی با هم نداریم چون خودش آنقدر نامنظم است که بینظمی بقیه در آن گم است؛ مثلا تصور کنید آفیش داریم ساعت 10، بازیگر ساعت 11میآید و مهران ساعت 2. بنابراین این چیزها به چشم مهران نمیآید.

آدمهایی که بنا به دلایلی از گروه بیرون میمانند چه؟ برخورد آنها چطور است؟

الوند: یک وقتهایی نقشی برای بعضی از رفقایمان نداریم. تعارفی این وسط نیست مثلا مهران یک بازیگر را در یک سریال مهجور تلویزیون دیده و میآید اسمش را از ما میپرسد تا به او نقش بدهد.

مثلا محمدرضا هدایتی در کار ویلای من نیست. از بحث مالیاش هم که بگذریم بحث موقعیت هم هست؟

ژوله: این آدمها هیچ مشکلی با این مسئله ندارند. محمدرضا سر یک کار دیگر است. نوع دلخوری هم این است که کاش ما در این کار آخری بودیم.

چون او به همه احترام میگذارد و برای همه همچنان آقای مدیری است.

تو هیچوقت صدای مهران مدیری را نمیشنوی که دعوا کند، داد بزند و صدایش را بالا ببرد؛ مثلا وقت کات دادنها همیشه طوری رفتار میکند که بگوید اشتباه از خودش بوده نه بازیگر و نه کسی که صحنه را خراب میکند.

مهران مدیری در کدام مراسمها شرکت میکند؟

,نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

الوند: مهران جایی نمیرود که از او تجلیل نشود و جایزه نگیردیا تشخیص دهد که به واسطه آن حضور بتواند مثمرثمر باشد وکمکی به مجموعهای که در آن حضور یافته بکند ... او نمیتواند به عنوان سیاهیلشکر در جایی حاضر شود.

او بررسی میکند و بعد به اینطور مراسم میرود که به نظر من کار خیلی درستی هم هست.

او این کار را برای شخصیت حقوقی مدیری انجام میدهد نه من و خودش.

اینهمه تعریف کردیم؛ از نکات دیگر هم بگوییم.

هشدار مهران مدیری: سیامک غرق میشی

سیامک: ما با مهران سفر زیاد رفتیم. اما یک سفر شمال خیلی خاطرهانگیز داریم که هروقت یادم میافتد کلی با هم میخندیم.

من عاشق شنا کردن هستم، شنا در دریا.

آن مسافرت ما توام شد با توفانی بودن دریا. من ساعت 6 صبح از خواب بیدار شدم و زدم به آب.

موجهای بلندی میآمد و مهران مدام داد میزد: «سیامک برگرد، غرق میشیها، بیا از آب بیرون می‌‌خواهیم برویم شبهای برره را شروع کنیم، تو نقش اولی بیا...» و من وسط حرفهای مهران از خنده ریسه میرفتم.


ناصر حجازی سراغ مهران مدیری رامیگرفت

,نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

مهمانیای که عکس آن روی جلد مجله زندگی ایدهآل رفت،یک مجلس کاملا خصوصی بود که در خیابان یوسفآباد تهران برگزار شد و تنی چند از فوتبالیستها و هنرمندان در آن حضور داشتند.

خود من کارم در قهوه تلخ تمام شده بود و گرفتاری خاصی نداشتم اما مهران خیلی گیر بود.

من رفتم آنجا و نشستم پیش آقای حجازی، چند دقیقه که گذشت، گفت: آقای انصاری آقای مدیری نیامد؟

من بلافاصله از جایم بلند شدم و رفتم بیرون.

به مهران زنگ زدم او گفت: گرفتار بودم ولی دارم میآیم. من هم گفتم: آقای حجازی سراغت را میگیرد، سریع خودت را برسان.

به جز من آقای رحمتی آنجا بود و آقای حبیب کاشانی، آتیلا و چند نفر دیگر... شب خیلی خوبی بود یا بهتر بگویم شب عجیبی بود.

ما با جان و دل رفته بودیم چون مرحوم حجازی مورد علاقه همه ما بودند. کلی با هم خندیدیم و شوخی کردیم.

الان که فکر میکنم میبینم شب وداع ما بود که البته بیهیچ نشانهای از اتفاقات تلخ آینده و با حضور همه ما انجام شد.

از آن شب خیلی عکس داریم انگار حال ما خیلی خوب بوده، اصلا یک چیز عجیبی است.

بعد از این هم دیگر مرحوم حجازی را ندیدیم. نشد برویم بیمارستان. به هر حال خدا رحمتشان کند.

شبهای برره مثل تورنمنت بود

برخلاف چیزی که شما فکر میکنید شبهای برره وسط کار متوقف نشد. ما قسمت قرار داشتیم و فکر میکنیم قسمت ساختیم.

کارمان را هم به موقع تمام کردیم. شبهای برره کار خیلی سنگینی بود.

قسمتهای اولش را در بیابان و در اوج گرما گرفتیم و بعد در شمال غرب تهران در سرما.

این کار برای من مثل یک تورنمنت بود و درصد رضایتم از این کار خیلی بالاست.

مهران هم در شبهای برره شکل تازهای از کار را پیش برد که به نسبت پاورچین فضای بزرگتری. بازیگران بسیار بیشتر.

من در «قهوهتلخ» نقش سنگینتری داشتم ولی کارم در شبهای برره را بیشتر دوست دارم.شاید این کار را به این دلیل دوست دارم که سختیاش برای من بیشتر بوده و کار را در ذهن ماندگارتر کرده است.

شخصیت آرام اما زیرک مهران مدیری از زبان سحر زکریا

,نزدیکان مهران مدیری درباره او چه می گویند,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها

یکی از بازیگران ثابت اکثر کاراکترهای مهران مدیری است. قطعا نظرات سحر زکریا که در بیشتر این سالها در آثار مدیری حضور داشته درباره شخصیت او جالبتوجه است.

سالهاست که بهترین کارهای کمدی ساخته شده به مهران مدیری تعلق دارد.

من فکر میکنم یکی از بهترین کارگردانهایی است که کمدی و طنز را خوب میشناسد.

آقای مدیری بهراحتی گروه را راهنمایی می‌‌‌‌کند و معتقدم مهمترین ویژگی مهران مدیری هوش و زیرکی اوست.

مدیری کسی است که طنز را درست میشناسد و کار هجو نمیسازد. اصولا کارهای طنز و کمدی که ساخته میشود بر اساس هجویات و بددهنی و دیالوگهای سخیف گفتن است.

اما آقای مدیری در کارهایش موقعیت طنز به وجود میآورد و کاراکترها چه کسانی که تیپ تیپ میگیرند و چه افرادی که کاراکتر طنز دارند بهدرستی در جای مناسب قرار میگیرند.

همه این مسائل باعث میشود کارگرهای متفاوتی نسبت به کارهای دیگر باشد.

کار کردن با مهران مدیری خوشایند است.

او شخصیت آرامی دارد به همین دلیل گروهی که با او کار میکنند گروه آرامی خواهند بود.

همه اعضای گروه چون سالهاست با ایشان کار میکنند از روز اول کاریشان میدانند که چطور باید کار کنند.

نکته ویژه کار با مهران مدیری این است که در زمان فیلمبرداری اضطراب و تشنج کارهای دیگر وجود ندارد.

واقعیت این است که از همکاری با آقای مدیری هیچ خاطره بدی در ذهنم باقی نمانده است جز اینکه در پروژه آخری که با ایشان همکاری داشتم تهیهکننده دستمزدها را پرداخت نکرد.

البته این مسئله ارتباطی به شخص آقای مدیری ندارد و تهیهکننده باید جوابگو باشد.

من در اکثرکارها با آقای مدیری همکاری داشتم. البته در مرد هزارچهره هم در یک مق

تبلیغات