مجله نسیم بیداری:


محسن غرویان (مدرس حوزه)

متولد 1338 نیشابور؛ از مدرسان فلسفه حوزه علمیه قم و عضو هیات علمی و استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی بود که به علت ورود این موسسه به مسائل سیاسی و اجتماعی استعفا داد. او در سال 1358 شروع به تحصیل علوم حوزوی کرد. حضرات آیات وحید خراسانی، فاضل لنکرانی، شیخ جواد تبریزی، مکارم شیرازی و جوادی آملی از اساتید او به شمار می رفتند. او هم اکنون عضو شورای عالی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی است و در دانشگاه و حوزه تدریس می کند.

,شرکت در جلسات تفسیر حسن روحانی محسن غرویان,حسن روحانی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


خاطره ای که من می خواهم به آن بپردازم، خاطره ای از سال های پیش از انقلاب و جلساتی است که در دوران نوجوانی آقای دکتر روحانی در نیشابور برگزار می شد و دوران انتخابات ریاست جمهوری، زنده کننده دوباره این خاطرات بود. شاید تصوری که در آن زمان شکل گرفته بود و از آن به بعد تقویت شد، عاملی بود که هر کس در دوره پیش از انتخابات این سوال را از من می پرسید که چه کسی برای ریاست جمهوری مناسب است؟ من پاسخ می دادم: آقای روحانی گزینه خوبی است.

البته هیچ وقت فکرش را نمی کردم که ایشان انتخاب شوند و برای همین پیروزی او برایم جالب بود. ابتدا پیش از آن که به آشنایی ام با آقای روحانی بپردازم به خاطره ای از این انتخابات اشاره می کنم: در آن روزهایی که به انتخابات منتهی می شد با جوان هایی برخورد کردم که بنا بر ظاهر امر، فکر نمی کردم به یک شخصیت روحانی رأی بدهند؛ اما آنها می گفتند ما با آقای روحانی هستیم و به من هم می گفتند و پیشنهاد می دادند شما هم که روحانی هستید بیایید و به آقای روحانی رأی دهید.

این روزها، خاطره ای خوش از انتخابات برایم ایجاد کرد و در کنارش ظهور آقای دکتر روحانی و آوردن رأی اکثریت و پیروزی او، بر این شادی افزود و البته مرا به یاد خاطرات گذشته انداخت. پیش از انقلاب بود، آن دورانی که در نیشابور بودم و آقای روحانی در نیشابور، در سپاه دانش حضور داشت و شب های شنبه (جمعه شب ها) در مسجد جامع نیشابور سخنرانی می کرد. او که جوانی خوش پوش و خوش تیپ از یکی از روستاهای اطراف بود و در دوران شاه، در شهر ما جلسات مذهبی نیز برگزار می کرد.

این جلسات در خانه یکی از مومنین و متدینین نیشابور به نام آقای حسامی برگزار می شد و من هم در این جلسات شرکت می کردم. آقای روحانی در این جلسات به تفسیر قرآن و اصول عقاید می پرداختند و تقریبا تعداد بسیاری برای این جلسات حضور پیدا می کردند. جلسات خوب و مفیدی بود اما روزی از روزها، ساواک متوجه برگزاری این جلسات شد و تهدید کرد که اگر ادامه پیدا کند، جوانانی که در این جلسات حضور پیدا می کنند را بازداشت می کند. در نتیجه این کلاس ها تعطیل شد و من دیگر ارتباطی با آقای روحانی نداشتم.

زمان گذشت و انقلاب پیروز شد و با پیروزی این انقلاب، نواری از ایشان به دستم رسید. پس از این همه سال، این نوار هم علاوه بر اهمیت محتوای آن، مرا به آن روزگار برگرداند. نواری که به آن اشاره کرده ام حاوی سخنرانی معروف آقای روحانی بود، همان سخنرانی که آقای روحانی در آن کلمه امام را برای اولین بار برای آیت الله خمینی روی منبر بیان کرد و از آن پس، این نام برای ایشان رایج شد.

,شرکت در جلسات تفسیر حسن روحانی محسن غرویان,حسن روحانی,بیوگرافی بازیگران و هنرپیشه ها


یادم است آن زمان هم خاطرات جلسه تفسیر و آموزش عقاید برایم تداعی شد. البته آن روزها فکر هم نمی کردم آن جوان خوش پوش و خوش تیپ روستاهای نیشابور که این روزهای پس از انقلاب نوار سخنرانی اش دست به دست می شد و نام امام را برای اولین بار برذای رهبری نهضت به کار می برد، روزی رئیس جمهور شود.ش اید بتوانم به ضرس قاطع بگویم یکی از اتفاقات جالب زندگی من، شنیدن خبر موفقیت ایشان در انتخابات سال 1392 بوده است.
تبلیغات