شبکه ایران: افشین هاشمی که حالا دیگر به اندازه تئاتر در سینمای ایران هم شناخته شده است در یادداشتی که به بهانه بررسی کارنامه تئاتر در چهار سال گذشته نوشته و در اختیار هفته نامه «آسمان» قرار داده خاطره جالبی را از مدیری نقل کرده که متصدی بخش نظارت و ارزشیابی بوده و از بی خاصیت بودن تئاتر آنها خوشحالی کرده است.

افشین هاشمی,افشین هاشمی آو,افشین هاشمی بیوگرافی


 متن کامل این خاطره را در ادامه می خوانید:

مهمترین کاری که متصدیان فرهنگی به ویژه در بخش نظارت و ارزشیابی انجام دادند تغییر معنی واژه ها بود که به بهترین نتیجه یعنی بی خاصیت کردن تئاتر انجامید. باور می کنید مدیری آمد به پشت صحنه یکی از کارهای نمایشی ما و گفت:«از کارتون گزارش اومده بود برای همین خودم اومدم ببینم اوضاع از چه قرار است اما خدا را شکر کار بی خاصیتی بود و مشکلی نداشت.»!

 او بابت بی خاصیت بودن تئاتر خدا را شکر می کرد و شاید خدا را شکر می کرد که وظیفه اش را درست انجام داد است. اما این ماموریت بی خاصیت کردن تئاتر با خود بی خاصیت کردن آغاز نشد بلکه یک مرحله پیش تر داشت که نامش را تغییر معنی واژه ها می گذارم...محتوا همان است اما واژه را عوض کردند تا بتوانند بگویند آن واژه قبلی وجود ندارد.


گردآوری بیوگرافی آکاایران
گردآوری بیوگرافی آکاایران
تبلیغات