بدل‌های ستارگان سینما؛ از جنیفر لوپز تا برد پیت و جانی دپ + تصاویر - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
امروزه به لطف جلوه های ویژه تصویری دعوت از فردی که خود را در صحنه های اکشن به در و دیوار بکوبد کمتر به چشم می خورد. با این وجود بدل ها همواره بخش مهمی از هر فیلم مخصوصا ژانر «اکشن»‌ هستند.

امروزه به لطف جلوه های ویژه تصویری دعوت از فردی که خود را در صحنه های اکشن به در و دیوار بکوبد کمتر به چشم می خورد. با این  وجود بدل ها همواره بخش مهمی از هر فیلم مخصوصا ژانر «اکشن»‌ هستند. آنها نه تنها باید اعمال خطرناکی را انجام دهند بلکه باید تا حد زیادی به هنرپیشه اصلی شباهت هم داشته باشند و حرکات او را نیز تقلید کنند.

بدل‌های ستارگان سینما؛ از جنیفر لوپز تا برد پیت و جانی دپ + تصاویر - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«برد پیت» و بدلش در فیلم «مشاور» (The caounse lor)

بدل‌های ستارگان سینما؛ از جنیفر لوپز تا برد پیت و جانی دپ + تصاویر - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«تایلور لانتر»‌ و بدلش در فیلم (Tracers)

بدل‌های ستارگان سینما؛ از جنیفر لوپز تا برد پیت و جانی دپ + تصاویر - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«اندرو گارفیلد»‌و بدلش در فیلم «مرد عنکبوتی شگفت انگیز»

بدل‌های ستارگان سینما؛ از جنیفر لوپز تا برد پیت و جانی دپ + تصاویر - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«سارا میشل گلر»‌ و بدلش در فیلم تبلیغاتی (BMW)

بدل‌های ستارگان سینما؛ از جنیفر لوپز تا برد پیت و جانی دپ + تصاویر - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«برد پیت» و بدلش در فیلم تبلیغاتی در پراگ

بدل‌های ستارگان سینما؛ از جنیفر لوپز تا برد پیت و جانی دپ + تصاویر - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«تام کروز»‌ و بدلش در فیلم «شوالیه و روز»

بدل‌های ستارگان سینما؛ از جنیفر لوپز تا برد پیت و جانی دپ + تصاویر - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«پاملا اندرسون»‌ و بدلش در فیلم (VIP)

بدل‌های ستارگان سینما؛ از جنیفر لوپز تا برد پیت و جانی دپ + تصاویر - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«جنیفر لوپز» و بدلش در فیلم «پارکر»‌

بدل‌های ستارگان سینما؛ از جنیفر لوپز تا برد پیت و جانی دپ + تصاویر - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«کوین کاستنر»‌ و بدلش در یک فیلم اکشن

بدل‌های ستارگان سینما؛ از جنیفر لوپز تا برد پیت و جانی دپ + تصاویر - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«کامرون دیاز» و بدلش در فیلم «شوالیه و روز»‌

بدل‌های ستارگان سینما؛ از جنیفر لوپز تا برد پیت و جانی دپ + تصاویر - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«اشتون کوچر» و بدلش در فیلم «دوستان پر منفعت»‌

بدل‌های ستارگان سینما؛ از جنیفر لوپز تا برد پیت و جانی دپ + تصاویر - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
بدل «جانی دپ»‌ در «دزدان دریایی کارائیب»‌

بدل‌های ستارگان سینما؛ از جنیفر لوپز تا برد پیت و جانی دپ + تصاویر - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«ساشا بارون کوهن»‌ و بدلش در فیلم «دیکتاتور»‌

بدل‌های ستارگان سینما؛ از جنیفر لوپز تا برد پیت و جانی دپ + تصاویر - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
بدل «آن هتاوی»‌ در فیلم «شوالیه تاریکی برمی خیزد»

بدل‌های ستارگان سینما؛ از جنیفر لوپز تا برد پیت و جانی دپ + تصاویر - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
بدل «برد پیت»‌ در فیلم «جنگ جهانی زی»

بدل‌های ستارگان سینما؛ از جنیفر لوپز تا برد پیت و جانی دپ + تصاویر - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«بروس ویلیس» و بدلش در فیلم «سرخ 2»‌

بدل‌های ستارگان سینما؛ از جنیفر لوپز تا برد پیت و جانی دپ + تصاویر - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

بدل «جانی دپ» در فیلم «گردشگر»منبع: cinemakhabar.ir
گردآوری بیوگرافی اکاایران
گردآوری بیوگرافی اکاایران
تبلیغات