15 تصویر از ستارگان هری پاتر در گذشته و حال - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
بیشتر از یک دهه از ساخت اولین قسمت از فیلم هری پاتر می گذرد . امروز دانش آموزان مدرسه جادوگری هاوارت فارغ التحصیل شده و شهرت را در آثار سینمایی بزرگ دیگری دنبال می کنند.

بیشتر از یک دهه از ساخت اولین قسمت از فیلم هری پاتر می گذرد . امروز دانش آموزان مدرسه جادوگری هاوارت فارغ التحصیل شده و شهرت را در آثار سینمایی بزرگ دیگری دنبال می کنند.
 
15 تصویر از ستارگان هری پاتر در گذشته و حال - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«دانیل رادکلیف» در نقش «هری پاتر»

15 تصویر از ستارگان هری پاتر در گذشته و حال - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«اما واتسون» در نقش «هرمیون گرانگر»

15 تصویر از ستارگان هری پاتر در گذشته و حال - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«روپرت گرینت»‌ در نقش «ران ویسلی»‌

15 تصویر از ستارگان هری پاتر در گذشته و حال - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«تام فلتون» در نقش «دراکومالفوی»

15 تصویر از ستارگان هری پاتر در گذشته و حال - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«بونی رایت» در نقش «جینی ویسلی»

15 تصویر از ستارگان هری پاتر در گذشته و حال - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«ماتیو لوئیس» در فیلم «نویل لانگ باتم»

15 تصویر از ستارگان هری پاتر در گذشته و حال - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«اوانا لینچ» در نقش لونا لاوگود»

15 تصویر از ستارگان هری پاتر در گذشته و حال - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«کیتی لیونگ» در نقش «چوچانگ»

15 تصویر از ستارگان هری پاتر در گذشته و حال - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«رابرت پتینسون» در نقش «سدریک دیگوری»

15 تصویر از ستارگان هری پاتر در گذشته و حال - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«کلمنس پوزی» در نقش «فلور دلاکور»

15 تصویر از ستارگان هری پاتر در گذشته و حال - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«هری ملینگ» در نقش «دادلی دورسلی»

15 تصویر از ستارگان هری پاتر در گذشته و حال - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«افشان آزاد» در نقش «پارواتی پاتل»

15 تصویر از ستارگان هری پاتر در گذشته و حال - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«جیمی ویلت» در نقش وینسنت کراب»

15 تصویر از ستارگان هری پاتر در گذشته و حال - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها
«دیوان مورای» در نقش «سیموس فینیگانز»

15 تصویر از ستارگان هری پاتر در گذشته و حال - بیوگرافی بازیگران | بیوگرافی هنرپیشه ها

«جیمز و الیور فلپس» در نقش «فرد و جورج ویسلی»منبع: cinemakhabar.ir
گردآوری بیوگرافی اکاایران
گردآوری بیوگرافی اکاایران
تبلیغات