مهشید افشار

آکاایران: مختصری درباره بیوگرافی مهشید افشار زاده

آکاایران: مهشید افشارزاده (۱۳۴۴) بازیگر ایرانی، متولد شهر آبادان، فارغ التحصیل هنر و طراحی از دانشگاه خزر جمهوری آذربایجان است.

فیلم شناسی

به گزارش آکاایران: عیار ۱۴ (۱۳۸۷)
آقای رئیس جمهور (۱۳۷۹)
علف های هرز (۱۳۷۹)
آی پارا (۱۳۷۷)
خط ها و سایه ها (۱۳۷۷)
توفان شن (۱۳۷۵)
روز دیدار (۱۳۷۴)
انتهای قدرت (۱۳۷۳)
شریک زندگی (۱۳۷۳)
بلوف (۱۳۷۲)
شاهین طلایی (۱۳۷۲)
یاران (۱۳۷۲)
مردی در آینه (۱۳۷۱)
مستاجر (۱۳۷۱)
شقایق (۱۳۷۰)
افسانه آه (۱۳۶۹)
آخرین پرواز (۱۳۶۸)
بچه های طلاق (۱۳۶۸)
دخترم سحر (۱۳۶۸)
افسون (۱۳۶۷)
دوران سربی (۱۳۶۷)
بایسیکل ران (۱۳۶۴)

تلویزیون

ملکوت (۱۳۸۹)
سریال برگ و باد (۱۳۷۶)
قهر و آشتی (۱۳۹۳)

منبع :

تبلیغات