برنامه متفاوت امشب خندوانه در خصوص آتش سوزی پلاسکو

آکاایران:  

برنامه متفاوت امشب خندوانه در خصوص آتش سوزی پلاسکو برنامه متفاوت امشب خندوانه در خصوص آتش سوزی پلاسکو

آکاایران: برنامه متفاوت امشب خندوانه در خصوص آتش سوزی پلاسکو

 

 
خندوانه امشب به احترام شهادت آتش نشانها، فاقد حضور تماشاچى پخش خواهد شد

در این برنامه محمدرضا جوادى یگانه به عنوان جامعه شناس به بررسى ابعاد فرهنگى،اجتماعى فاجعه پلاسکو می پردازد.
.

منبع : nagahan.com

تبلیغات