بیوگرافیed coan نابغه پاورلیفتینگ جهان +عکس

آکاایران: ed coan متولد ۲۴ جولای ۱۹۶۳ در کشور امریکا میباشد که در شرح او گفتن بزرگترین پاور کار تمام تاریخ میباشد.ed هفتاد رکورد جهانی از خود ثبت کرده است او یکی از سبک وزن ترین پاورکارانی است که از رکورد مجموع ۲۴۰۰ پوند عبور کرده است


بیوگرافیed coan نابغه پاورلیفتینگ جهان +عکس

بیوگرافیed coan نابغه پاورلیفتینگ جهان

آکاایران: بیوگرافیed coan نابغه پاورلیفتینگ جهان +عکس

.او رکورد مجموع سه حرکت پاور را در تمام تاریخ با مجموع ۱۴۶۳ پوند به اسم خود ثبت کرده است این در حالیست که قد او تنها ۱۶۸ سانتی متر میباشد و وزنش ۷۳ کیلو گرم بیشتر نیست!!!!!


رکوردهای او عبارتند از اسکات۱۰۳۸ پوند(۴۷۱ کیلو گرم) ——–ددلیفت ۹۰۱پوند(۴۰۹ کیلوگرم)——-پرس سینه۵۷۸ پوند(۲۶۲ کیلو گرم)


بیوگرافیed coan نابغه پاورلیفتینگ جهان +عکس

مجله تخصصی بدنسازی


بیوگرافیed coan نابغه پاورلیفتینگ جهان +عکس

علم پرورش اندام


بیوگرافیed coan نابغه پاورلیفتینگ جهان +عکس

بیوگرافیed coan نابغه پاورلیفتینگ جهان


بیوگرافیed coan نابغه پاورلیفتینگ جهان +عکس

اخبار بدن سازی


بیوگرافیed coan نابغه پاورلیفتینگ جهان +عکس

تغذیه در ورزش


بیوگرافیed coan نابغه پاورلیفتینگ جهان +عکس

پاورلیفتینگ


بیوگرافیed coan نابغه پاورلیفتینگ جهان +عکس

پرورش اندام


بیوگرافیed coan نابغه پاورلیفتینگ جهان +عکس

عکسبدنسازی


بیوگرافیed coan نابغه پاورلیفتینگ جهان +عکس

ادکوان


بیوگرافیed coan نابغه پاورلیفتینگ جهان +عکس


بیوگرافیed coan نابغه پاورلیفتینگ جهان +عکس

.

منبع : edcoan.irarchives

تبلیغات