بنیامین بهادری و همسرش شایلی و تماشای فیلم سلام بمبئی + عکس -آکا

آکاایران: بنیامین بهادری و همسرش شایلی در اکران سلام بمبئی

بنیامین بهادری و همسرش شایلی و دخترش بارانا به تماشای فیلم سلام بمبئی در پردیس کوروش نشستند.

بنیامین بهادری، همسرش و دخترش بارانا در پردیس کوروش

به گزارش آکاایران: شب گذشته بنیامین بهادری در پردیس کوروش حاضر شد و به تماشای فیلم سلام بمبئی نشست.

شایلی محمودی همسر بنیامین نیز در فیلم سلام بمبئی به نقش آفرینی پرداخته است. در ادامه عکس هایی از بنیامین به همراه همسر و دخترش را مشاهده خواهید کرد.

ورود بنیامین بهادری و همسرش شایلی به پردیس کوروش

بنیامین بهادری

عکس -آکابنیامین بهادری و همسرش شایلی و تماشای فیلم سلام بمبئی

آکاایران: بنیامین بهادری و همسرش شایلی و تماشای فیلم سلام بمبئی + عکس

بنیامین و همسرش و دخترش

بنیامین بهادری

بنیامین بهادری و همسرش شایلی و تماشای فیلم سلام بمبئی

چهره خندان بنیامین بهادری در کنار دخترش بارانا

بنیامین بهادری

عکس -آکا

بنیامین بهادری در کنار همسرش شایلی محمودی

بنیامین بهادری

بارانا بهادری دختر بنیامین

بنیامین بهادری

خانواده بنیامین بهادری

بنیامین بهادری

بنیامین و شایلی و بارانا درحال تماشای فیلم سلام بمبئی

بنیامین بهادری

حضور خانواده بنیامین بهادری در پردیس کوروش

بنیامین بهادری

.

منبع : shahrematlab.com

تبلیغات