خواجه شمس الدّین محمّد بن بهاء‌الدّین حافظ شیرازی قند پارسی - بیوگرافی شعرا | بیوگرافی نویسندگان | بیوگرافی خواننده ها

 خواجه شمس الدّین محمّد بن بهاء‌الدّین حافظ شیرازی  قند پارسی

لسان الغیب حافظ یکی از بزرگترین شاعران پارسی‌گویست که با مهارتی کم‌نظیر در غزل‌های عالی خود افکار دقیق عرفانی و حکمی و غنایی را با الفاظ برگزیده‌ی منتخب همراه کرد و از این راه شاهکارهای جاویدان بی‌بَدیلی در ادب پارسی بوجود آورد. ولادت او در اواسط نیمه‌ی اوّل قرن هشتم هجری (= اواسط نیمه‌ی اوّل قرن چهاردهم میلادی) در شیراز اتّفاق افتاد و در همان شهر تحصیلاتش در علوم ادبی و شرعی و سیر در مقامات عرفانی گذشته است...

حافظ شیرازی

خواجه شمس الدّین محمّد بن بهاء‌الدّین حافظ شیرازی قند پارسی - آکاایران

تبلیغات