درخیابان اسکی کنید اما مواظب موانع باشید.برای پرش از روی موانع از اسپیس استفاده کنید.

بازی اسکیت سواری,بازی اسکیت,بازی اسکی

آکاایران: بازی جدید اسکی در خیابان

اختصاصی آکاایران

گردآوری توسط بخش بازی های ورزشی سایت آکاایران
تبلیغات