سعی کنید قبل از اینکه زمان شما به پایان برسد , همه ی ۸ توپ را به داخل حفره ها بیاندازید تا بتوانید به مرحله بعدی بروید که در آن صورت تعداد توپ ها افزایش خواهد یافت .

بازی آنلاین بیلیارد یک نفره

گردآوری توسط بخش بازی های ورزشی سایت آکاایران
تبلیغات