بازی آنلاین فلش به وسیله ی جهات چپ و راست صفحه کلید دوچرخه را کنترل کرده و از پلیس ها فرار کنید. سعی کنید پلیس ها را طوری گیج کنید که به هم برخورد کنند.برخورد پلیس ها با هم امتیاز دارد. هر چه قدر بیش تر از پلیس ها فرار کنید امتیاز شما بیش تر است.

بازی دوچرخه سوار مکزیکی

گردآوری توسط بخش بازی های ورزشی سایت آکاایران
تبلیغات