loading...

ابتدا با کلیک رو صفحه خرسی از بالا رها می شود شما باید با اسلحه طوری شلیک کنید که بیشترین مسافت را طی کند

بازی آنلاین پرتاب با تفنگ

تبلیغات