یکی از بهترین بازیهای سایتهای بازی تیراندازی آنلاین فلش شب خونین است. در این بازی تفنگی آنلاین ، دقت و تمرکز نقش بسیار زیادی در انجام بازی دارد. در مدت 1 دقیقه باید در این بازی تیراندازی تا می توانید آدم های عبوری را هدف قرار دهید. انتخاب نوع تفنگ نقش زیادی در انجام بازی دارد.توجه نمایید با کشتن هر نفر در این بازی تیراندازی ، به میزان فرصت خود خواهید افزود
با کلید های 1 و 2 و 3 نوع تفنگ را مشخص کنید و با موس تیراندازی نمایید

بازی آنلاین تیراندازی شب خونین

تبلیغات