توضیحات: بازی نبرد دریایی که در آن کشتی های جنگی با هم مبارزه می کنند و با انواع اسلحه های پیشرفته به سمت یکدیگر هدف گیری کرده و به سمت همدیگر با توپ و موشک حمله می کنند.

بازی آنلاین کشتی های تیرانداز

تبلیغات