• توضیحات بازی: بازی پرتاب به سوی گوزن ها خیلی بازی جالبیه توی این بازی شما باید گلوله های برف و به سمت گوزن ها پرتاب کنین و با اینکار امتیاز بگیریت تا به مراحل بعدی بازی برین .
  • دستورالعمل بازی: با کلید موس بازی کنترل میشه .

بازی پرتاب به سوی گوزن ها

تبلیغات