توضیحات: یک بازی اول شخص سه بعدی که باید در یک پایگاه در بیابان با دشمنان خود بجنگید و پایگاه را از وجود آنها پاک کنید. در این بازی که با کیبورد بازی می شد با مراحل مختلفی روبرو می شوید که باید اهداف مورد نظر در هر مرحله را به سرانجام برسانید

 

 بازی آنلاین تیراندازی در بیابان 

تبلیغات