loading...

 آدمکهایی که ظاهر میشوند را هدف قرار دهید و به سمت آنها شلیک کنید.بعد ازلود بازی برای شروع بازی کلید palyرا بزنید.

آکاایران,بازی تیراندازی به ادمک ها,بازی تیراندازی به آدمک ها

آکاایران:بازی تیراندازی به آدمک ها

اختصاصی آکاایران

تبلیغات