توضیحات: یک بازی تیراندازی که شما در آن به عنوان کلانتر شاهر هستید و باید راهزن هایی را که در هر مرحله از شما خواسته می شود پیدا کرده و به قتل برسانید

بازی آنلاین کابوی در غرب وحشی

تبلیغات