loading...

به سمت دشمنانی که به سمت قلعه شما نزدیک میشوند تیراندازی و آنها را از بین ببرید.بعد ازلود بازی برای شروع بازی بر روی گزینه سوم کلیک کنید .

بازی تیراندازی محافظت از قلعه,بازی محافظت از قلعه,بازی تیراندازی محافظت از قلعه3

آکاایران:بازی تیراندازی محافظت از قلعه

اختصاصی آکاایران

تبلیغات