به سمت بشقاب هایی که به سمت هوا پرتاب می شوند تیر شلیک کنید و نشانه گیری خود را امتحان کنید.

بازی آنلاین تیراندازی به بشقابها,بازی آنلاین تیراندازی به بشقابها کم حجم,بازی آنلاین تیراندازی به بشقابها جدید

آکاایران:بازی آنلاین تیراندازی به بشقابها

اختصاصی آکاایران

تبلیغات