یکی دیگر از بازی های تیر اندازی که دارای جذابیت بالایی می باشد. در هر مرحله شما وظیفه دارید افراد مشخصی را به اسلحه ی دوربین دار از پای در آورید. با پول خود اسلحه بخرید و خود را ارتقا دهید. برای بازی از از موس استفاده کنید.

بازی آنلاین شلیک

تبلیغات