بازی خشن و مهیج با تیر باید ادم ها رو بزنید و ندارید فرار کنن اسلحتون رو هم با دکمه ها ی z,x,cمی تونید عوض کنید می تونید عوض کنید

بازی آنلاین شکار انسان

تبلیغات