loading...

یک بازی جالب دیگر-توسط موشک موجود باید به سمت اعداد نشانه گیری کنید.اما باید به ترتیب اعداد را هدف قرار دهید.در صورت اشتباه هدف قرار دادن آن عدد حذف خواهد شد و امتیاز کلی شما کاهش می یابد.

نشانه گیری با موشک,بازی نشانه گیری با موشک,بازی جدید نشانه گیری با موشک

آکاایران: بازی آنلاین نشانه گیری با موشک

اختصاصی آکاایران

تبلیغات