loading...

در این بازی 50 تیر دارید و گوسفندانی که در حال حرکت به اطرف.شما باید تمرکز خود را اlتحان کنید و ببینید با این 50 تیر چند گوسفند را از بین می برید.

جمع آوری گوسفند,بازی جمع آوری گوسفند,بازی جدید جمع آوری گوسفند

بازی آنلاین جمع آوری گوسفند

اختصاصی آکاایران

تبلیغات