loading...

در این بازی بالنهایی با رنگهای متفاوت میبینید که امتیاز هر کدام مشخص است باید به سمت آن بالنهایی تیراندازی کنید که دارای امتیاز هستند.و همچنین پرندگان و موشکها و سفینه ها نیز دارای امتیاز هستند.در صورت هدفگیری اشتباه امتیاز منفی میگیرید.

تیراندازی به بالن ها,بازی تیراندازی به بالن ها,بازی جدید تیراندازی به بالن ها

آکاایران: بازی آنلاین تیراندازی به بالن ها

اختصاصی آکاایران

تبلیغات