به سمت دلفینهایی که با بالا می پرند تیراندازی کنیدو امتیاز بگیرید.

تیراندازی به دلفین ها,بازی تیراندازی به دلفین ها,بازی جدید تیراندازی به دلفین ها

آکاایران: بازی جدید تیراندازی به دلفین ها

اختصاصی آکاایران

تبلیغات