loading...

موشک کاغذیتان را بلند کنید و هرچقدر میتوانید آن را دورتر بفرستید. هرچقر که میتوانید امتیازات بیشتری کسب کنید تا موشکتان بتواند از بیشتر از قبل پرواز کند. این بازی زیبای پرواز موشک کاغذی رو از سایت بازی آنلاین نیرومند بازی نمایید و لذت ببرید.

 پرتاب : دکمه ی اسپس یا حرکت ماوس
 حرکت : کلیک ماوس یا دکمه های جهتی یا جهت نما

بازی آنلاین موشک کاغذی

تبلیغات