بازی دو نفره با موس جهت پرتاب تیر و قدرت تیر رو تنظیم می کنید . هر کس زود تر بتونه به طرف مقابل تیر بزنه و اون رو از پا در بیاره برندست

بازی آنلاین مرد تیرانداز

تبلیغات