توضیحات: در این بازی باید در برابر هجوم حشرات فضایی مقاومت کنید و باسفینه خودتان به سمت آن ها تیر اندازی کنید و آن ها را ازبین ببرید

بازی آنلاین حشرات فضایی

تبلیغات