loading...

به سمت آدمکهایی که از اطراف پنجره ها نمایان می شوند تیراندازی کنید و ببینید در پایان چند نفر را درست هدف گرفته اید.برای لود بازی صبور باشید و برای شروع بر روی play  کلیک کنیدو بعدکلید start gameرا بزنید.

 بازی دزد مسلح تیرانداز, بازی دزد مسلح تیرانداز کم حجم,دانلود  بازی دزد مسلح تیرانداز

آکاایرانبازی دزد مسلح تیرانداز

اختصاصی آکاایران

تبلیغات