loading...

یکی از بازیهای جذاب فلش بازی قاتل حرفه ای است.در این بازی اکشن آنلاین ، دقت و تمرکز نقش بسیار زیادی در انجام بازی دارد. باید در کمترین زمان ممکن قبل از آنکه به شما تیراندازی شود دشمنان خود را از پای درآورید و به جلو پیش روید.

 این بازی با موس انجام میشود و برای پرکردن خشاب از دکمه 

space

 کیبورد استفاده نمایید.

بازی آنلاین قاتل حرفه ای

تبلیغات