به هدفهای مورد نظر که از مکان های مختلف بیرون می آیند شلیک کنید تا نشانه گیری خود را امتحان کنید.هر وقت تیرتان تمام شد توسط دکمه شیفت کیبرد تیر بگیرید و همچنین توسط کلید اسپیس می توانید به هدف مورد نظر زوم نمایید .توسط چپ کلیک موس هم تیراندازی کنید.

بازی تست هدفگیری 2016,آکاایران,دانلود بازی تست هدفگیری 2016

آکاایران:بازی تست هدفگیری 2016

اختصاصی آکاایران

تبلیغات