سعی کنید به سمت موشکهایی که به سمت شما می آیند تیراندازی کنید و به آنها برخورد نکنید.بعد ازلود بازی برای شروع بازی کلید palyرا بزنید.

بازی جنگنده,بازی ستاره جنگنده,بازی ستاره جنگنده هوایی

آکاایران:بازی ستاره جنگنده

اختصاصی آکاایران

تبلیغات