در تاریکی به سمت دشمن نشانه روی کنید و به سمت آنها تیراندازی کنید.

تیراندازی در تاریکی,بازی تیراندازی در تاریکی,بازی جدید تیراندازی در تاریکی.

آکاایران: بازی جدید تیراندازی در تاریکی

اختصاصی آکاایران

تبلیغات