loading...

در حال حاضر بن تن در حال آماده سازی و تمرین برای تیر اندازی می باشد.با تفنگی که در دست دارید به سمت دشمنان شیطانی بمب اندازی کنید تا نابودشان کنید.بعد ازلود بازی برای شروع بازی کلید palyرا بزنیدوبعد مرحله را انتخاب کنید.

بازی تفنگ بمب انداز بن تن,بازی تفنگ بمب انداز بن تن کم حجم,بازی تفنگ بن تن

آکاایران:بازی تفنگ بمب انداز بن تن

اختصاصی آکاایران

تبلیغات