این بازی ادامه ی بازی کاکتوس مک کوی یک می باشد. زمانی که شما به گنج می رسید یک زن می خواهد آن را از شما بدزدد ولی شما آن را از دستش می گیرید و فرار می کنید. پلی زیر پای شما خراب می شود و آن زن شما را نجات می دهد و آن گنج را میگیرد و می شکند.در آن یک نقشه ی گنج بوده و شما می خواهید آن را بدست بیاورید.

بازی کاکتوس مکوی,بازی کاکتوس مکوی 2015,بازی کاکتوس مکوی 2016

آکاایران:بازی کاکتوس مکوی 2015

اختصاصی آکاایران

تبلیغات