loading...

در این بازی بالنهایی با رنگهای متفاوت میبینید که امتیاز هر کدام مشخص است باید به سمت آن بالنهایی تیراندازی کنید که دارای امتیاز هستند.و همچنین پرندگان و موشکها و سفینه ها نیز دارای امتیاز هستند.در صورت هدفگیری اشتباه امتیاز منفی میگیرید.برای شروع بازی کلید play بزنید.

بازی فلش تیراندازی به اهداف پروازی,بازی تیراندازی به اهداف پروازی,بازی تیراندازی به اهداف متحرک

آکاایران:بازی فلش تیراندازی به اهداف

اختصاصی آکاایران

تبلیغات