loading...

مطمئنآ دیده اید که بعضی همسایه ها بنا به اختلافاتی با هم بحث میکنند و این بحث و اختلاف به جایی میرسه که در نهایت باهم دعوا میکنند و در بعضی دعواها هم به سمت هم سنگ و اشیاء مختلف پرتاب میکنند.امیدوارم هیچ وقت شاهد نباشیم که همسایه ای با هم دعوا کنه.در این باز ی آنلاین این دو همسایه دعواشون شده و به سمت هم سنگ پرتاب میکنند.سبک بازی مثل بازی تیروکمان هست که به سمت هم تیر پرتاب میکردند.

بازی فلش دعوای همسایه ها,بازی دعوای همسایه ها,بازی فلش دعوای همسایه

آکاایران:بازی فلش دعوای همسایه ها

اختصاصی آکاایران

تبلیغات