توضیحات: یک بازی تیراندازی که به صورت دوئل می باشد و در آن باید با تبهکاران مختلف دوئل کرده و آن ها را از بین ببرید. در این بازی باید در مراحل بالاتر اسلحه خودتان را مجهز تر کنید و با اسلحه پیشرفته به مبارزه بپردازید

بازی آنلاین دوئل با تبهکاران

تبلیغات