loading...

در این بازی جنگی و با استفاده از هواپیمای جنگنده خود ماموریت دارید تا دشمنان و همچنین جنگنده های دیگه که قصد نابود کردن هواپیمای شما رو دارند،رو از بین ببرید وگرنه شما رو از بین میبرند.از هوا و زمین دشمنان و هواپیماهای دشمن به سمت شما تیراندازی میکنند،باید سریع دشمن رو شناسایی کنید و به سمتشون شلیک کنید تا از بین برند.این بازی تیراندازی با موس انجام میگیره .و توسط چپ کلیک موس نیز تیر شلیک میکنه.

بازی کامپیوتری هواپیمای جنگی,بازی کامپیوتر هواپیمای جنگی,دانلود بازی کامپیوتری هواپیمای جنگی

آکاایران:بازی کامپیوتری هواپیمای جنگی

اختصاصی آکاایران

تبلیغات