توضیحات: در این بازی لاک پشت یک بازوکا به لاک خودش بسته و در اعماق دریا شناور است و به ماهیی هایی که به سمت او می آید با استفاده از بازوکا تیراندازی می کند و آن ها را از سر راه بر می دارد. در صورت برخورد لاکپشت با ماهی ها بازی را خواهید باخت.

بازی لاک پشتی با بازوکا

تبلیغات