loading...

در این بازی جدید پرندگان خشمگین،باید سعی کنید انگری بردز بازی را به معشوقش برسانید.و برای رسیدن باید تمام قلبها را تسخیر کنید.قلبها نیز در مسیرهای خاصی قرار گرفته اند که با زدن کلید زد انگری بردز باد کرده و به سمت بالا میرود.و با فشردن کلید ایکس انگری بردز میترکد و به سمت پایین حرکت میکند.که بنا به استفاده باید یکی از این دو حرکت را استفاده کنید.که در صورت موفق شدن به مراحل بالا خواهید رسید.این بازی انگری برد نیز مثل دیگر بازی های انگری بردز،دارای مراحل مختلف و جذابیست که پیشنهاد میکنیم حتمآ این بازی فکری را هم امتحان کنید.

 توسط کلید
Z
انگری بردز باد کرده و به سمت بالا میرود و توسط کلید
X
انگری بردز میترکد و به سمت پایین حرکت میکند

بازی آنلاین انگری بردز جدید

تبلیغات