در این بازی باید موجودات فضایی رو با استفاده از ماوس نابود کنید

تبلیغات