در این بازی باید با استفاده از ماوس به هدف ها شلیک کنید

تبلیغات