در این بازی شما باید با استفاده از ماوس به بشقاب های پرنده شلیک کنید

تبلیغات